Partnere & Kunder

Klejtrup Friplejehjem

Et friplejehjem hvor kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse er i fokus. Du og dine nærmeste mennesker møder mennesker, der, baseret på dine individuelle ønsker og behov, støtter at leve så længe som muligt i dit eget liv

KEA - Design and Technology

KEAs mål er at træne højtuddannede og professionelle designere, kommunikatorer og teknologer, som kan arbejde i en international sammenhæng. Målet er at blive et center for uddannelse, vidensudvikling og videndeling inden for Danmark og på tværs af grænserne.

DokkX

DokkX er et innovativt udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Gennem præsentationer og demonstrationer af forskellige teknologiske værktøjer og hjælp vil DokkX fremme nysgerrighed og viden om teknologierne. Ved at føle, røre og lege med teknologierne, har borgere i alle aldre brug for bedre færdigheder til at bruge frihedsteknologier i deres dagligdag.

MTIC - Innovation Consortium

På baggrund af reelle behov, ny viden og samarbejde bygger MTIC en bro mellem kommuner, hospitaler, private virksomheder og vidensinstitutioner. Sammen udvikler, tester og implementerer vi velfærds- og sundhedsteknologiske produkter, løsninger og serviceydelser til sundhedspleje.

Sarita CareTech IVS l Silkeborgvej 691, 8220 Brabrand l CVR 37 15 53 57